دیدار ماهانه مدیرعامل هلو با کاربران

Logo.png

هر ماه در گروه فناوری اطلاعات هلو با کاربران ایونتی با عنوان «رو به رو» داریم تا گوش شنوای آنها باشیم. 

هر معامله‌ای که ما در زندگی‌مان می‌کنیم، توقعاتی را برایمان ایجاد می‌کند. حالا می‌خواهد این معامله رفاقت و دوستی با یک فرد باشد یا خرید یک محصول. «فلان چیز را خریدم، کاش می‌توانستم برای راه‌انداختنش از خودشان کمک بگیرم». «کاش وقتی برای فلانی هدیه گرفتم به من می‌گفت که از کادویش خوشش آمده یا نه، کاربردی بوده یا نه». «محصولی که اخیرا گرفتم خیلی مفید بود؛ دوست دارم حتما بازخوردش را به صاحبانش بدهم تا انرژی بگیرند». فصل مشترک همه‌ی این عبارت‌ها ارتباط است؛ ارتباطی که به آن نیاز داریم تا خودمان و دیگری را چند پله بالاتر از همیشه ببینیم؛ اما این ارتباط همیشه مهیاس؟ همیشه می‌توانیم از معامله‌هایی که داریم ارتباط درست و کافی را بگیریم؟

ما برای پر کردن این جاهای خالی ارتباط رو در رو را متولد کردیم تا نقطه‌ی آغازی باشیم بر تمام‌شدن همه‌ی دل‌نگرانی‌ها در صنعت نرم‌افزاری ایران. از این به بعد قرار است هر ماه در گروه فناوری اطلاعات هلو با کاربران ایونتی با عنوان «رو به رو» داشته باشیم تا گوش شنوای آنها به‌عنوان کاربران هلو APEX باشیم. 

هر معامله‌ای که ما در زندگی‌مان می‌کنیم، توقعاتی را برایمان ایجاد می‌کند. حالا می‌خواهد این معامله رفاقت و دوستی با یک فرد باشد یا خرید یک محصول. «فلان چیز را خریدم، کاش می‌توانستم برای راه‌انداختنش از خودشان کمک بگیرم». «کاش وقتی برای فلانی هدیه گرفتم به من می‌گفت که از کادویش خوشش آمده یا نه، کاربردی بوده یا نه». «محصولی که اخیرا گرفتم خیلی مفید بود؛ دوست دارم حتما بازخوردش را به صاحبانش بدهم تا انرژی بگیرند». فصل مشترک همه‌ی این عبارت‌ها ارتباط است؛ ارتباطی که به آن نیاز داریم تا خودمان و دیگری را چند پله بالاتر از همیشه ببینیم؛ اما این ارتباط همیشه مهیاس؟ همیشه می‌توانیم از معامله‌هایی که داریم ارتباط درست و کافی را بگیریم؟

ما برای پر کردن این جاهای خالی ارتباط رو در رو را متولد کردیم تا نقطه‌ی آغازی باشیم بر تمام‌شدن همه‌ی دل‌نگرانی‌ها در صنعت نرم‌افزاری ایران. از این به بعد قرار است هر ماه در گروه فناوری اطلاعات هلو با کاربران ایونتی با عنوان «رو به رو» داشته باشیم تا گوش شنوای آنها به‌عنوان کاربران هلو APEX باشیم. 

تا دیدار بعدی …

برای شرکت در دیدار بعدی ثبت نام کنید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه فناوری اطلاعات هلو است